Jak sprawdzić swoje IP?

W celu sprawdzenia swojego adresu IP, najprościej jest skorzystać ze specjalnie do tego przeznaczonych stron internetowych. Jest ich bardzo dużo, ich domeny mają zazwyczaj podobne nazwy, jednoznacznie określające, do czego te strony służą. Zawierają np. określenia “sprawdź”, “pokaż moje IP” czy “jakie IP”. Wystarczy wpisać takie sformułowanie w wyszukiwarkę, a pojawi nam się mnóstwo wyników.

Jak wygląda adres IP?

Adres IP, który zobaczysz, prawdopodobnie będzie składał się z czterech liczb (fachowo nazywanych oktetami), z których każda oddzielona jest kropką. Są to liczby z przedziału od 0 do 255. Adres IP, który należy do ciebie, nie może być używany w danym momencie przez nikogo innego, gdyż unikalność to podstawowa cecha adresów IP. Ktoś mógłby zapytać – ale jak to w danym momencie? Czy adres IP nie jest przypisany na stałe? Otóż zwykle tak nie
jest.

Kto nadaje IP?

Adres IP jest nam nadawany przez dostawcę Internetu, czyli firmę, u której mamy wykupiony pakiet. Dotyczy to zarówno sieci domowej, jak i Internetu mobilnego. Proces ten odbywa się automatycznie, a numery przydzielane są z określonej puli, którą ma do dyspozycji dany dostawca. Gdyby faktycznie było tak, że każde urządzenie ma inne IP przydzielone na stałe, adresy w końcu by się wyczerpały, bo usługodawcom nie starczyłoby puli dla wszystkich swoich klientów. Dlatego posiłkują się oni zmiennym IP. Kiedy użytkownik łączy się z Internetem, zostaje mu nadany adres i należy on do niego aż do końca sesji. Po jej zakończeniu, adres wraca do puli i będzie wykorzystywany jeszcze niezliczoną ilość razy przy kolejnych sesjach innych użytkowników. Tak to wygląda dla większości posiadaczy urządzeń, bo usługa stałego IP jest dodatkowo płatna u dostawcy internetowego, w dodatku nie każdy z nich ma ją w swojej ofercie. Jeśli posiadasz stałe IP, numer ten nie ulega zmianie i jest przydzielony do twojego komputera do momentu zmiany dostawcy. Masz gwarancję, iż nie będzie wykorzystany przez innego użytkownika.